По-важна информация

Ако желаете да вземете участие в програма "Учебна компания за студенти", то вие трябва да сте студент на възраст между 18 и 29 в бакалавърска или магистърска степен в български университет.

повече информация

Трябва да попълните онлайн формуляр, в който трябва да опишете вида дейност, която ще развивате както и кои ще са членовете на компанията.

повече информация

За да успеете в това начинание ние ще ви свържем с подходящи хора от реалния бизнес, които да ви напътстват в работата. За да успеете в това начинание ние ще ви свържем с подходящи хора от реалния бизнес, които да ви напътстват в работата.

повече информация