About the “Students Company” Initiative

Обща информация за програмата

Програма „Учебна компания за студенти” е базирана на модела на европейската програма „JA-YE Startup Programme“, която от своя страна следва методологията на най-дълго съществуващата и утвърдена програма на Джуниър Ачийвмънт – „Учебна компания” (за ученици), призната от Европейската комисия за “Най-добра практика в обучението по предприемачество”. В момента „JA-YE Startup Programme“ се преподава в 16 европейски държави и е модел за успех, доказал високо качество и резултатност. В България програмата е въведена официално от Джуниър Ачейвмънт България през 2008 г.

Целта на програмата е студентите да се запознаят с предприемачеството на практика, като създадат и управляват своя учебна компания. Те преминават през етапите от сформиране екипи и генериране на бизнес идеи до селектирането им, създаване на продукт или услуга, произвеждане на прототип, планиране на маркетинг и продажби и правят финансова обосновка на проектите си (бизнес план). Студентските компании съществуват с учебна цел в рамките на една академична година или семестър. В хода на програмата, работата им се подпомага от техен преподавател и доброволци – бизнес консултанти.

В процеса на обучение младите хора развиват лидерски качества, умения за общуване, умения за взимане на решения, водене на преговори, организиране и управление на времето, като същевременно имат възможност да развиват и прилагат специализирани умения от сферата на бизнеса, както и такива от изучаваната от тях академична сфера. Учебните компании могат да проверят конкурентноспособността на своите бизнес идеи и чрез участия в състезанията за студентски компании.

В краят на академичната година студенстките компании се закриват с участие в национално изложение на учебните компании на Джуниър Ачийвмънт България – Младежки бизнес форум „Изгряващи звезди“. По време на това изложение учебни компании от цялата страна се борят за различни награди, като най-престижната от тях е „Най добра студентска компания на България“, която получава правото да представи страната ни на ежегодното европейско състезание за „Най-добра студентска компания на Европа“.

Възрастова група: 18 – 35 години

Университети, участвали в програмата

 • Американски университет в България
 • Бургаски свободен университет
 • Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”
 • Варненски свободен унивестете
 • Висше транспортно училище «Тодор Каблешков» – София
 • Икономически университет – Варна
 • Лесотехнически университет – София
 • Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски” –София
 • Медицински университет – София
 • Нов Български Университет – София
 • Професионален колеж “Бизнес и финанси” – София
 • Русенски университет “Ангел Кънчев”
 • Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов
 • Софийски университет “Св. Климент Охридски”
 • Тракийски университет – Стара Загора
 • Tехнически университет – Пловдив
 • Технически университет – Варна
 • Технически университет – Габрово
 • Технически университет – София
 • УНСС
 • Университет по хранителни технологии – Пловдив
 • Химикотехнологичен и металургичен университет – София

Допълнителни елементи към програма “Учебна компания за студенти”

Intel Business Challenge Europe

Изтеглете информацията в .pdf вариант