Какъв е процесът на регистрация?

Регистрацията на платформата “Учебна Компания” започва с попълване на детайлна информационна форма, в която трябва да опишете вида дейност, която ще развивате както и кои ще са членовете на компанията.