Връзка с Junior Achievement

София 1124
Ул. “Загоре” 9
тел: +359 2 989 3660
E-mail: jab@jabulgaria.org
Фейсбук: Junior Achievement Bulgaria
Twitter: JA Bulgaria

Координатор на програмата: Елица Моллов
E-mail: elica [at] jabulgaria.org