Портал

Всички продукти

Стил

Изграждане на цялостен външен вид и представяне на интересуващите се от визията си хора в най-добрата им светлина.
Компания: NID
Град: Пловдив
Университет: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Lexis

Разпознаване на сантименти в текст.
Компания: 2b|!2b
Град: София
Университет: Софийски университет "Св. Климент Охридски"