Файлове и Документация

Ако имате затруднения при регистрацията на вашата компания, то можете да погледнете наръчника за регистрация:
Наръчник за регистрация на учебна компания за студенти

Документи, необходими при регистрация в системата на JA StartUp Company:
УЧЕБЕН ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
УЧЕБЕН УЧРЕДИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
Линк към Националния класификатор на икономическите дейности (НКИД)

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ЧЕТЕНЕ

Lean LaunchPad Evidence-Based Entrepreneurship™
КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА СТАРТИРАНЕ НА УЧЕБНА КОМПАНИЯ ЗА СТУДЕНТИ